Askerlik Tecili Nedir? Kimler Tecil Ettirebilir?

tarafından yayımlandı.
Askerlik Tecili Nedir? Kimler Tecil Ettirebilir?

Askere gidecek olan ya da askerlik yaş gelmiş herkes askerlik tecili konusunda bir araştırma yapmıştır. Ancak bu konuda özellikle eski kaynaklarda yer alan bilgiler çoğu defa kafa karıştırmaktadır. Tecil işlemleri genellikle sivil hayatta kariyer planı yapanları daha çok ilgilendirmektedir. Çünkü şu anda kişinin kariyerine ara vermesine sebep olabilecek yegâne durum askerlik görevidir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda asker adaylarına belirli şartları karşılamaları durumunda yardımcı olmaktadır.

Askerlik Tecil Ettirme

20 yaşına giren her Türk vatandaşı kanunlara göre askerlik yaşına da gelmiş kabul edilir. Eğer kişinin TSK tarafından geçerli görülebilecek bir mazereti yoksa kişi askerlik yapmak durumundadır. TSK’nın ayrıcalık tanıdığı bazı durumlarda ise kişiler askerlik işlemini erteleyebilirler. Bu işleme askerlik tecili denir. Tecil kesinlikle bir muaflık değil. Sadece askerlik görevinin ertelenmesidir.

Hangi Durumlarda Askerlik Tecil Ettirilebilir?

Tecil, en çok kişinin eğitimine devam ettiği için yaptırılmakta. Lisan ve Ön Lisans öğrencileri için tecil işlemleri eğitimlerine devam ettikleri sürece yapılabilir. Bu noktada kişinin yapması gereken bir şey yoktur. Kişinin öğrenim gördüğü okul bu işlemleri yapar. Ancak 29 yaşına gelen ve hala okuyan bir kişi okulu devam etse dahi tecil hakkını kaybeder. Açık öğretim fakültelerinde okuyanların tecilden faydalanabilmeleri için Açık öğretim fakültesine kayıt yaptırmadan önce asker kaçağı durumuna düşmemeleri gerekmekte.

Sağlığı elverişli olmayanlar da askerlik tecili yaptırabilirler. Ancak bu tecilin kararını muayene sonrası doktorlar vermektedir. Ameliyatla geçebilecek rahatsızlığı olanlar ya da kilolu olanlara askerliğe elverişli olacak duruma gelene kadar tecil hakkı verilir. 5 yıl boyunca sağlık durumunda iyileşme görülmeyenler heyet kararıyla askerlikten muaf sayılırlar.

Profesyonel olarak sporla ilgilenenler 33 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebilirler. Burada aranan kriter ise sporcunun Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alınan lisansa sahip olmasıdır. Lisans süreleri dolanlar için tecil hakkı da ortadan kalmış olur.

Ülkemiz için önemli ilmi faaliyetlerde bulunanların da askerlikleri tecil ettirilebilir. Yapılan değerlendirmede ülkemiz için faydalı olabilecek projeler üzerinde çalışanlar da projelerin ilgili makamlar tarafından uygun görülmesi durumunda 36 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebilirler.

Askerik muayenesi hakkında yazdığımız yazıya buradan ulaşabilirsiniz.